Forsiden

Vidensportalen er nu på LinkedIn
Vidensportalen er nu på LinkedIn Vidensportalen på det sociale område er nu på LinkedIn. Der vil løbende blive lagt nyheder op, når eksisterende videnstemaer opdateres eller nye publiceres. Læs mere på LinkedIn
Vidensportalen samler viden på det sociale område

Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og leverandører. Du kan bl.a. finde viden om dansk og international forskning, evidensbaserede metoder og indsatser samt viden om implementering, effekt og økonomi.