Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Vold i nære relationer. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her. 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste over den anvendte litteratur til temaet Vold i nære relationer (pdf)