Forside » Voksne » Vold i nære relationer » Indsatser » Ud af Voldens Skygge (UVS)

Vidensgrundlag

Ud af Voldens Skygge (UVS)Ud af Voldens Skygge er et rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte og deres børn, som enten er eller har været i et voldeligt forhold.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Ud af Voldens Skygge er voldsudsatte kvinder og mænd og deres børn, som har levet eller stadig lever i et voldeligt forhold. Der er tydelige inklusions- og eksklusionskriterier for målgruppen i indsatsen. Der er udarbejdet en spørgeguide, som bruges til visitation af borgere til indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Metodens forløb og aktiviteter er velbeskrevet i en intern manual. Redskaber og procedurer for at understøtte metodeintegriteten er beskrevet. Metoden bygger på anerkendte teoretisk begrundede antagelser, er afprøvet og fungerer i en dansk kontekst. Det er tydeligt beskrevet i en forandringsteori, hvilke gevinster metoden tilstræber for borgeren. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Ud af Voldens Skygge er ikke en indsats, som skal implementeres i kommunerne, men en landsdækkende indsats, som varetages af Mødrehjælpen. Der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer. Dog er der udarbejdet en intern manual, som de medarbejdere, der er en del af Ud af Voldens Skygge, gør brug af for at ensrette indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der foreligger en dansk evaluering, hvor der er gennemført en før- og eftermåling, som måler på de resultater, deltagerne i Ud af Voldens Skygge har opnået. Evalueringen har vist positive resultater. Der er ikke gennemført yderligere effektstudier. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er udarbejdet en omkostningsanalyse i en dansk kontekst. Analysen er kvalificeret af Mødrehjælpen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.