Unge og voksne i hjemløshed

Hjemløshed dækker over forskellige situationer. Fælles for situationerne er, at borgeren ikke har sit eget frit tilgængelige sted at overnatte og råde over.

Definitionen af hjemløshed er baseret på boligsituationen, men hjemløshed relaterer sig til og optræder ofte i sammenhæng med andre problemstillinger, der kan gøre det svært at skaffe og fastholde en bolig.

I dette tema om unge og voksne i hjemløshed kan du bl.a. finde viden om den helhedsorienterede tilgang til hjemløshed Housing First og de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT, som er baseret på Housing First.

CTI (Critical Time Intervention) er tidsbegrænset, specialiseret støttemetode til borgere i hjemløshed og borgere i risiko for hjemløshed, som har behov for støtte i en kritisk overgangsperiode. ICM (Intensive Case Management) er en specialiseret støttemetode målrettet borgere, som har behov for intensiv social og praktisk støtte i hverdagen i en længerevarende periode. ACT (Assertive Community Treatment) er en fleksibel og tværfaglig specialiseret støttemetode, der støtter de mest udsatte borgere i hjemløshed, som i meget begrænset omfang eller slet ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem.

Indsatser

Critical Time Intervention (CTI)

CTI er en specialiseret støttemetode til borgere i hjemløshed og borgere i risiko for hjemløshed, som har behov for støtte i en kritisk overgangsperiode. Indsatsen varer ni måneder og er inddelt i tre faser.

Intensive Case Management (ICM)

Intensive Case Management (ICM) er en specialiseret støttemetode målrettet borgere, som har behov for intensiv social og praktisk støtte i hverdagen i en længerevarende periode. På hjemløshedsområdet benyttes ICM-metoden som en del af Housing First-tilgangen, hvor borgeren tilbydes en permanent boligløsning sammen med en specialiseret støtteindsats.

Assertive Community Treatment (ACT)

ACT er en fleksibel og tværfaglig specialiseret støttemetode, der støtter de mest udsatte borgere i hjemløshed, som i meget begrænset omfang eller slet ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem.

Baggrundsviden

Definition

Hjemløshed dækker over flere forskellige situationer. Fælles for hjemløshedssituationerne er, at borgeren ikke har sit eget frit tilgængelige sted at overnatte og råde over.

Målgruppe

Borgere i hjemløshed er kendetegnet ved også at have andre komplekse problemstillinger, fx psykisk sygdom, misbrugsproblemer eller andre psykosociale vanskeligheder, foruden det at mangle en bolig.

Omfang

I 2019 blev der registreret 6.431 borgere i hjemløshed i Danmark, mens antallet i 2017 var 6.635.

Lovgivning

Det er et omfattende lovgrundlag, som danner rammen for praksis i indsatsen mod hjemløshed.

Borgere i hjemløshed og etnicitet

Borgere i hjemløshed med anden etnisk baggrund end dansk er overrepræsenterede i de nationale kortlægninger af hjemløshed.

Risikofaktorer

Hjemløshed forekommer især blandt særligt udsatte grupper. Borgere i hjemløshed har ofte flere problemstillinger ud over mangel på bolig, fx misbrug, psykiske problemer, manglende tilknytning til uddannelse og beskæftigelse samt et begrænset eller manglende netværk.

Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte. Tilgangen har været anvendt i Danmark siden 2009.

Unge i hjemløshed

Unge mellem 14-29 år udgør 31 pct. af borgerne i hjemløshed i Danmark. Flere unge i hjemløshed har været anbragt, har en psykisk lidelse eller en kriminel baggrund. Af international forskning påvises LGBT+-unge at være i særlig risiko for hjemløshed.

Traumer og hjemløshed

International forskning viser, at traumer er en problemstilling, der i tiltagende grad sættes i forbindelse med hjemløshed. Forskningen påviser sammenhænge mellem traumer i barndommen og senere hjemløshed, og at hjemløshed i sig selv kan være en traumatiserende oplevelse.

Skjulte former for hjemløshed

25 pct. af borgere i hjemløshed befinder sig i en skjult form for hjemløshed, der er andet end ophold på gaden eller på herberg. Borgerne ”sofasurfer” ved at overnatte hos familie, venner eller bekendte. Andre har en bolig, men er ikke i stand til at benytte sig af den.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet unge og voksne i hjemløshed.