Forside » Voksne » Stofmisbrug » Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling giver kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling.

 | Socialstyrelsen

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling bygger på aktuelt bedste viden fra lovgivning, forskning og praksis og skal understøtte en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der har fokus på recovery og rehabilitering. Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen sammen med aktører fra praksis og forskning. (Socialstyrelsen, 2016).

Retningslinjerne kan bruges til at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre den sociale stofmisbrugsbehandling. De er vejledende og forpligter ikke den enkelte kommune til et specifikt serviceniveau, udover hvad der er bestemt af eksisterende lovgivning (Socialstyrelsen, 2016).

Retningslinjerne er primært målrettet kommunale beslutningstagere og planlæggere samt ledere og medarbejdere i misbrugsbehandlingstilbuddene (Socialstyrelsen, 2016).

Retningslinjernes indhold

Retningslinjerne indeholder otte overordnede anbefalinger, indenfor hvilke der er udarbejdet en række konkrete retningslinjer. Hver retningslinje indeholder en række anvisninger, der kan understøtte kommunernes omsætning af retningslinjen.

Retningslinjerne er inddelt i tre temaer:

  • Borgerforløbet: omfatter retningslinjer for de enkelte elementer i et behandlingsforløb for stofmisbrug
  • Indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling: omfatter retningslinjer for indholdet i den sociale stofmisbrugsbehandling, og hvordan stofmisbrugsbehandlingen bør koordineres eller integreres med andre indsatser
  • Organisatoriske og strukturelle forudsætninger for god stofmisbrugsbehandling: omfatter retningslinjer for de rammer, der er hensigtsmæssige for at kunne gennemføre et kvalificeret behandlingsforløb for borgeren (Socialstyrelsen, 2016).

Den social stofmisbrugsbehandlings koordinering med andre indsatser

De nationale retningslinjer har fokus på den sociale stofmisbrugsbehandling. Derudover beskriver retningslinjerne sammenhænge til andre sociale og lægelige indsatser, der er nødvendige for at understøtte en helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling. Målet er, at den enkelte borger sættes i centrum for indsatsen, og at eventuelle sundhedsmæssige eller øvrige problemer løses i sammenhæng med den sociale behandling for stofmisbruget (Socialstyrelsen, 2016).

Implementering af de nationale retningslinjer

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til kommuner, der vil anvende de nationale retningslinjer til kvalitetsudvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling.

Du kan læse om udviklingsforløbene på Socialstyrelsens hjemmeside

Socialstyrelsen har sammen med en række kommuner udviklet forskellige redskaber, der kan understøtte kommunernes brug af de nationale retningslinjer i kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandlingen (Socialstyrelsen, 2016).
Redskaberne er målrettet ledere og medarbejdere, der står for at implementere faglige tiltag i stofmisbrugsbehandlingen, og giver mulighed for at arbejde systematisk med implementering af retningslinjerne (Socialstyrelsen, 2016).

Du kan læse mere om redskaberne på Socialstyrelsens hjemmeside

Kilder

Socialstyrelsen (2016). Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Odense: Socialstyrelsen.

Publiceret: 26.03.2019. Sidst opdateret: 26.03.2019