Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Stofmisbrug. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her. 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste over den anvendte litteratur til temaet Stofmisbrug