Forside » Voksne » Stofmisbrug » Indsatser » ICM - Intensive Case Management til borgere med stofmisbrug

Vidensgrundlag

ICM - Intensive Case Management til borgere med stofmisbrugICM har til formål at støtte borgere med komplekse problemer i at indgå i eksempelvis stofmisbrugsbehandling. ICM kan på den måde medvirke til at reducere et skadeligt forbrug af stoffer.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for ICM er velbeskrevet og baseret på stor viden. Der er ikke tydelige inklusionskriterier, hvilket kan hænge sammen med, at målgruppen er meget bred. Der indgår en overordnet beskrivelse af, på hvilke måder målgruppen kan rekrutteres, men det er et opmærksomhedspunkt, at der ved iværksættelse af indsatsen skal være fokus på afgrænsning af målgruppen og beskrivelse af strategi for rekruttering og fastholdelse i den enkelte kommune. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
ICM er en velbeskrevet indsats baseret på case management. Der er en del tilgængelig viden om forskellige case-management-tilgange, og hvordan metoden kan udspille sig i praksis. Det fremgår ikke, om der i metoden er indbygget monitoreringsstandarder. Metoden er velbeskrevet som bostøtteindsats, men der findes ikke tilgængelig viden om forankring af ICM i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
ICM er ikke afprøvet som en indsats, der forankret i stofmisbrugsbehandlingen, i Danmark, hvorfor der ikke foreligger beskrivelser af implementering af ICM på stofmisbrugsområdet. Der er enkelte anvisninger i forhold til, hvordan ICM kan supplere stofmisbrugsbehandling i den internationale litteratur samt i populærlitteratur udgivet i Danmark. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der foreligger et omfattende internationalt metareview baseret på flere RCT-studier, der påviser, at case-management er et væsentligt supplement til anden stofmisbrugsbehandling, og at indsatsen kan reducere stofforbruget. Enkelte internationale studier påviser ligeledes specifikt effekten af ICM. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for effekten af indsatsen scoren B.
Økonomi
Der foreligger ikke beskrivelser af økonomi for ICM. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.