Forside » Voksne » Stofmisbrug » Indsatser » HCS - Projekt Hash og Centralstimulerende Stoffer

Vidensgrundlag

HCS - Projekt Hash og Centralstimulerende StofferModellen Hash og Centralstimulerende Stoffer (HCS) er et gruppebehandlingstilbud baseret på blandt andet løsningsfokuseret terapi (LØFT), som er målrettet borgere med et problemfyldt forbrug af stoffer og en lav til moderat psykosocial belastning. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for HCS er klart beskrevet og indeholder en tydelig beskrivelse af behov og problematikker hos de borgere, som indsatsen er målrettet. Der foreligger en klar beskrivelse af inklusions- og eksklusionskriterier samt beskrivelser af hvordan indsatsen påvirker borgerens hverdag, hvor det er relevant. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
HCS er en velbeskrevet manualbaseret gruppeindsats. Formålet med indsatsen er klart beskrevet og indsatsen er baseret på relevant teori om LØFT – løsningsfokuseret terapi og psykoedukation. Det fremgår ikke, om der i metoden er indbygget monitoreringsstandarder, og det er ligeledes ikke tydeligt beskrevet, hvordan den interne koordinering og ansvarsfordeling kan se ud. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
HCS er en velbeskrevet manualbaseret gruppeindsats med anbefalinger til implementering. Der indgår ikke en decideret beskrivelse af den interne organisering af indsatsen, og hvordan indsatsen kan udvikles og vedligeholdes. HCS er afprøvet i flere danske kommuner, der alle har bidraget med vigtig viden om implementering af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der foreligger før- og eftermålinger uden kontrolgruppe, der påviser, at HCS har effekt overfor mennesker, der bruger af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Der findes ikke internationale effektstudier af samme indsats. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for effekten af indsatsen scoren C.
Økonomi
Der foreligger fine resultater i forhold til økonomi fra PAS-projektet. Da PAS-projektet ikke er samme indsats som HCS, kan resultaterne ikke direkte overføres. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.