Omfang

Det er ikke muligt at opgøre det præcise antal mennesker, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Det estimeres, at der er ca. 60.000-80.000 borgere med senfølger i Danmark. Estimatet er behæftet med en vis usikkerhed.

 | Socialstyrelsen

Der findes ikke systematiske opgørelser over antal mennesker i Danmark, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Det kan dog estimeres, hvor mange mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb og dermed potentielt kan udvikle senfølger. Disse estimater er behæftet med en vis usikkerhed. En undersøgelse foretaget af SFI konkluderer således, at det faktiske antal børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil være større, end undersøgelserne på området rapporterer (Oldrup et al., 2016).

En repræsentativ undersøgelse fra 2016 blandt unge i 8. klasse viser, at 1,75 pct. af pigerne og 1,2 pct. af drengene har været udsat for uønskede seksuelle hændelser (blottelse, berøring eller samleje) fra en voksen (Oldrup et al., 2016).

En spørgeskemaundersøgelse blandt 9.-klasseselever i 2008 viste, at 5 pct. af drengene og 22 pct. af pigerne havde oplevet et seksuelt overgreb. Da eleverne blev spurgt, om de selv betragtede oplevelsen som et overgreb, svarede kun 1 pct. af drengene og 9 pct. af pigerne ja til dette (Helweg-Larsen et al., 2009).

En undersøgelse fra 2014 indikerer, at ca. 2 pct. af en årgang udsættes for grove seksuelle overgreb i barndommen. Det svarer til 1.200 børn i en gennemsnitsårgang på 60.000 (Armour et al., 2014; PwC & Videnscenter for Psykotraumatologi, 2019).
Når der tages udgangspunkt i et gennemsnitslevetid på 80 år, er der ca. 100.000 borger i Danmark, der har været udsat for seksuelle overgreb (Elklit, 2015).

I et internationalt litteraturstudie fremgår det, at 20-40 pct. af dem, der har været udsat for seksuelle overgreb, ikke får senfølger. Omvendt betyder det, at omkring 60-80 pct. af de personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, har eller vil udvikle senfølger (Fergusson,1999). På denne baggrund kan det estimeres, at der er ca. 60.000 til 80.000 mennesker i Danmark, der har senfølger efter seksuelle overgreb. Dette tal er på grund af manglende systematiske opgørelser forbundet med en stor usikkerhed og kan være større.

Kilder 

Armour, C. et al. (2014). A Latent Class Analysis of Childhood. Maltreatment: Identifying Abuse Typologies. Journal of Loss and Trauma, Vol. 19(1): 23-39.

Elklit, Ask (2015). Delundersøgelse VI: Anbefalinger til fremtidige initiativer ift. den landsdækkende indsats. I: Elklit, Ask, Evaluering af den landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen: Den endelige evalueringsrapport (s. 15-20). Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.

Fergusson, David M. & Mullen, Paul E. (1999). Childhood Sexual Abuse: an evidence based perspective. Thousand Oaks, Californien: SAGE Publications Inc.

Helweg-Larsen, K. et al. (2009). Unges trivsel – År 2008. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom. Kbh.: SFI.

Oldrup, H. et al. (2016). Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016. Kbh: SFI.

PricewaterhouseCoopers (PwC) & Videnscenter for Psykotraumatologi (2019). Analyse af senfølgeområdet: Afrapportering. Odense: Socialstyrelsen.

Publiceret: 15.10.2021. Sidst opdateret: 15.10.2021