Forside » Voksne » Senfølger efter seksuelle overgreb » Frivillige indsatser til voksne med senfølger

Frivillige indsatser til voksne med senfølger

Der findes en række frivillige tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Frivillige tilbud kan være en del af et behandlingsforløb eller selvstændige tilbud.

 | Socialstyrelsen

Frivillige indsatser

Frivillige indsatser til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen drives af forskellige aktører, som eksempelvis frivilligsektioner i Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM), som består af i alt tre frivilligsektioner:

 • Frivilligsektionen CSM Syd
 • Frivilligsektionen CSM Midt Nord
 • Frivilligsektionen CSM Øst (CSM, u.å.a).

Frivillige organisationer som

 • Landsforeningen Spor (Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb)
 • Kvisten
 • LivaRehab
 • KRIS (Kristen rådgivning og terapi for incestofre og seksuelt misbrugte)
 • Joan-søstrene
 • Selvhjælp i Kolding, Haderslev og Aabenraa (Socialstyrelsen, 2015; Kvisten, 2021; KRIS, u.å.; Landsforeningen Spor, 2021; Joan-Søstrene, 2021; Selvhjælp Haderslev, u.å.; Kolding Selvhjælp u.å.; Aabenraa Selvhjælp, u.å.).

Frivilligsektionerne i CSM og de frivillige organisationer tilbyder forskellige typer af rådgivning og støtte, herunder:

 • Selvhjælpsgrupper: Et tilbud, som gør det muligt for hhv. mennesker med senfølger og pårørende at mødes i grupper og dele erfaringer med ligesindede om deres udfordringer.
 • Café/åben stue: Socialt værested, der har til formål at udvikle sociale kompetencer, bekæmpe ensomhed og skabe netværk.
 • Bisidderstøtte: Støtte til mennesker med senfølger i mødet med fx kommunale sagsbehandlere.
 • Socialfaglig rådgivning.
 • Tilbud med fokus på krop og kreativitet, fx yoga.
 • Individuelle rådgivningsforløb: Et rådgivningsforløb, som tager udgangspunkt i individuelle behov, og som tilbyder en tryg relation og støtte til at skabe en tilværelse med livskvalitet og bedre mestring af senfølger.
 • Gruppeforløb: Støttegrupper for både mænd og kvinder, der har fokus på den samhørighed og forståelse, voksne med senfølger kan opnå i samværet med ligesindede.
 • Anonym telefon- og chatrådgivning: Et tilbud, som giver mennesker med senfølger og pårørende mulighed for rådgivning om problematikker i relation til senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen (Socialstyrelsen, 2015; PwC & Videnscenter for Psykotraumatologi, 2019; CSM, u.å.a; CSM, u.å.b; CSM, u.å.c).

De frivillige

De frivillige, som er drivkræften bag indsatserne, er ofte personer, som er uddannede inden for socialområdet, eller studerende på relevante uddannelser, såsom psykologi- eller socialrådgiverstuderende. Desuden modtager de frivillige ifm. deres arbejde i CSM’ernes frivilligsektioner og i de frivillige organisationer typisk kompetenceudvikling (CSM, u.å.a; Sølvbjerg, 2020).

Generel viden om senfølger og robusthed til at kunne rumme voldsomme oplevelser kan være særligt vigtige kompetencer at have for de frivillige (PwC & Videnscenter for Psykotraumatologi, 2019).

Frivillige kan også være mennesker, der selv har senfølger efter seksuelle overgreb, og som bruger deres personlige erfaringer i at støtte andre med lignende erfaringer (Pedersen, 2021).

Hvilken rolle spiller frivillige indsatser for voksne med senfølger?

Frivillige indsatser kan være et vigtigt element i at støtte og tilbyde sociale fællesskaber til voksne med senfølger og kan tilbydes før, under eller efter et behandlingsforløb eller uafhængigt af behandlingsforløb.

I forbindelse med behandlingsforløb kan de frivillige indsatser i CSM og i de frivillige organisationer understøtte den forandringsproces, der er i fokus i behandlingen. Brugerne af de forskellige frivillige tilbud giver udtryk for, at de frivillige indsatser i mange tilfælde har positive effekter for dem. Fx udtrykkes det, at de frivillige indsatser generelt skaber grundlag for personlig udvikling og kan bidrage til at skabe og fastholde relationer (Socialstyrelsen, 2015; CSM, u.å.a; Sølvbjerg, 2020).

Ifølge lederen af CSM Syds frivilligsektion understøtter de frivillige, at voksne med senfølger bliver bedre til at danne relationer. Det er en fordel, at der i de frivillige indsatser ikke er en fast tidsramme for, hvor længe tilbuddet kan benyttes. Brugere af de frivillige tilbud kan derimod deltage, så længe de oplever behov (Sølvbjerg, 2020).

Kilder

CSM (u.å.a). Om CSM centrene. Tilgængelig fra: https://csm-danmark.dk/om-csm-centrene/ [lokaliseret 17-02-2021].

CSM (u.å.b). Om CSM Midt Nord. Tilgængelig fra: https://csm-danmark.dk/midt-nord/om-csm-midt-nord/ [lokaliseret 17-02-2021].

CSM (u.å.c). Om CSM Syd Frivillig; Historie. Tilgængelig fra: https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/om-csm-syd-frivillig/historie/ [lokaliseret 17-02-2021].

Joan-Søstrene (2021). Rådgivning. Tilgængelig fra: http://www.joan-soestrene.dk/raadgivning/ [lokaliseret 28-02-2021].

Kolding Selvhjælp (u.å.). Selvhjælpsgrupper. Tilgængelig fra: https://koldingselvhjaelp.dk/brug-for-hjaelp/selvhjaelpsgrupper/ [lokaliseret 28-06-2021].

KRIS (u.å.). Hvad er Kris? Tilgængelig fra: https://kris-dk.dk/hvad-er-kris/ [lokaliseret 23-02-2021].

Kvisten (2021). Om kvisten. Tilgængelig fra: https://www.kvistene.dk/om-kvisten/ [lokaliseret 23-02-2021].

Landsforeningen Spor (2021). Om Spor. Tilgængelig fra: https://www.landsforeningen-spor.dk/om_spor/ [lokaliseret 23-02-2021].

Pedersen, Flemming H., sekretariatsleder Landsforeningen Spor (2021). Interview. Maj 2021.

PwC & Videnscenter for Psykotraumatologi (2019). Analyse af senfølgeområdet. Afrapportering. Odense: Socialstyrelsen.

Selvhjælp Haderslev (u.å.). Grupper lige nu. Tilgængelig fra: https://haderslev-selvhjaelp.dk/grupper-lige-nu/ [lokaliseret 28-06-2021].

Socialstyrelsen (2015). Indsatser i de frivillige centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Socialstyrelsen.

Sølvbjerg, Susanne, leder, Center for Seksuelt Misbrugte (2020). Interview. CSM Syd Frivilligsektion. November 2020.

Aabenraa Selvhjælp (u.å.). Velkommen til Aabenraa Selvhjælp. Tilgængelig fra https://aabenraa-selvhjaelp.dk/ [lokaliseret 28-06-2021].

Publiceret: 15.10.2021. Sidst opdateret: 15.10.2021