Senfølger efter seksuelle overgreb

Voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, kan udvikle senfølger. Senfølger kan være psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger, der viser sig i voksenlivet, som følge af at man har været udsat for overgreb i barndommen og ungdommen.

Medarbejdere i kommuner kommer ofte i kontakt med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, når borgerne henvender sig i bl.a. social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningerne. Dette tema skal bl.a. styrke de fagprofessionelles vidensgrundlag om mennesker med senfølger og gøre fagprofessionelle opmærksomme på, at borgerens sociale, psykiske og fysiske problemstillinger kan være udtryk for senfølger efter seksuelle overgreb.

Du kan bl.a. finde viden om, hvad der kendetegner mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, og hvilke behov de har. Derudover kan du læse om Center for Seksuelt Misbrugtes tilbud og frivillige indsatser til mennesker med senfølger.

Indsatser

Center for Seksuelt Misbrugte

Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) tilbyder landsdækkende gratis behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Centerets tilbud omfatter psykologbehandling, socialfaglig rådgivning og frivillige tilbud.

Baggrundsviden

Definition

Voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, kan udvikle senfølger. Senfølger kan vise sig som psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger.

Omfang

Der er ikke sikre tal for, hvor mange der oplever senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet. Det estimeres, at 60-80 pct. af dem, der udsættes for seksuelle overgreb udvikler senfølger.

Målgruppe

Mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er en forskelligartet gruppe. De er forskellige med hensyn til symptomer, funktionsniveau og senfølgernes kompleksitet.

Målgruppens behov

Det er af stor betydning, at mennesker med senfølger opspores tidligt, så der kan tages hånd om deres senfølger, og at indsatsen koordineres på tværs af social- og sundhedsområdet. Derudover skal fagpersoner have kendskab til de problematikker, senfølger kan medføre.

Civilsamfundsorganisationer med tilbud til voksne med senfølger

Der findes en række civilsamfundsorganisationer, der har tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Tilbuddene omfatter bl.a. socialfaglig rådgivning og psykoterapeutisk behandling.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste for temaet om senfølger efter seksuelle overgreb.