Litteratur

Få den samlede litteraturliste til temaet Organisering af sammenhængende indsatser.

Vidensgrundlaget for temaet om Organisering af sammenhængende indsatser er baseret på en afdækning af eksisterende viden i Socialstyrelsen samt blandt informanter fra udvalgte kommuner og VIVE.

Denne strategi blev anvendt frem for en litteratursøgning, da det blev vurderet, at relevant viden fra en dansk kontekst i meget ringe grad ville fremkomme i en litteratursøgning. Den fremkomne viden blev vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, der er anvendt i artiklerne i temaet.  

Læs litteraturlisten til Organisering af sammenhængende indsatser her

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema, her.

Senest opdateret 03-11-2021