Litteratur

Få den samlede litteraturliste over anvendt litteratur fra temaet Recovery.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Recovery. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste fremkommet af søgningen i 2016