Forside » Voksne » Recovery » Indsatser

Indsatser

Åben Dialog
Åben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens selvvalgte private og fagprofessionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder.
Feedback Informed Treatment
Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret dialog- og evalueringsmetode, der er udviklet til fagprofessionelle på tværs af målgrupper. Formålet med FIT er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatsen ved at inddrage feedback fra borgeren.
Livshistoriefortællinger
Livshistoriefortællinger er en metode, der kan anvendes til at dele historien om eget liv med andre i grupper eller på tomandshånd og som kan bidrage til, at borgeren får en større forståelse og accept af sin tilværelse og af sig selv. I Danmark peger praksiserfaringer på, at livshistoriefortællinger er recovery-fremmende.