Forside » Voksne » Recovery

Recovery

kvadrat
Recovery

I Danmark arbejder flere kommuner og regioner ud fra en recovery-orienteret praksis overfor borgere med psykiske vanskeligheder. Recovery betyder at komme sig. Recovery defineres på forskellige måder og niveauer. Borgere med psykiske vanskeligheder kan fx komme sig enten fuldstændigt eller delvist, eller komme sig som led i en personlig proces. I en personlig recovery-proces er det borgerens egen idé om trivsel i tilværelsen, som er omdrejningspunktet. Derfor er det et vigtigt udgangspunkt i recovery, at de fagprofessionelle inddrager borgeren og borgerens ønsker, håb og drømme i samarbejdet med borgeren.

I temaet præsenteres indsatserne Åben Dialog, Feedback Informed Treatment (FIT) og Livshistoriefortællinger. De tre indsatser har det til fælles, at de vægter borgerens egen vurdering af recovery (indefra-perspektiv), samt bygger på en ligeværdig relation mellem borgeren og den fagprofessionelle.

Temaet beskriver begrebet recovery, målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder, begrebet mental sundhed samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder.

Indsatser

Åben Dialog

Åben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens selvvalgte private og fagprofessionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder.

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret dialog- og evalueringsmetode, der er udviklet til fagprofessionelle på tværs af målgrupper. Formålet med FIT er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatsen ved at inddrage feedback fra borgeren.

Livshistoriefortællinger

Livshistoriefortællinger er en metode, der kan anvendes til at dele historien om eget liv med andre i grupper eller på tomandshånd og som kan bidrage til, at borgeren får en større forståelse og accept af sin tilværelse og af sig selv. I Danmark peger praksiserfaringer på, at livshistoriefortællinger er recovery-fremmende.
Baggrundsviden

Definition

Recovery betyder at komme sig. Recovery defineres på forskellige måder og niveauer. Borgere med psykiske vanskeligheder kan komme sig helt eller delvist, og komme sig som led i en personlig proces med et genskabt håb og en positiv identitet.

Målgruppe og omfang

Borgere med psykiske vanskeligheder er en sammensat gruppe med varierende problemer, ressourcer og behov for støtte. Det præcise antal af borgere med psykiske vanskeligheder kendes ikke, men der er sket en stigning antallet, der modtager kommunal støtte i forbindelse hermed.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Der findes en række risiko- og beskyttelsesfaktorer, som er forbundet med psykiske vanskeligheder samt muligheden for recovery. Faktorerne kan forekomme på et individuelt, relationelt og samfundsmæssigt niveau.

Mental sundhed

Mental sundhed er mere end blot fraværet af psykisk sygdom. Forskning viser, at mental sundhed fremmes gennem deltagelse i aktiviteter, sociale fællesskaber og meningsfuldhed for den enkelte

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Recovery.