Forside » Voksne » Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug dækker over en uensartet gruppe af voksne i alle aldre med forskellige former for psykiske vanskeligheder og misbrug af et eller flere forskellige rusmidler. Undersøgelser viser, at jo mere alvorlig misbruget er, des højere er forekomsten af psykiske lidelser ofte - og omvendt.

Vidensportalens tema om voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug sætter primært fokus på voksne borgere, der, udover psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, også har en række af andre problemstillinger af fysisk, social, juridisk og økonomisk karakter. Målgruppen betegnes som socialt udsatte og risikerer at ’falde mellem’ behandlingssystemerne, da behandlingsansvaret for målgruppen er delt mellem kommuner og regioner.

Temaets artikler nedenfor giver et indblik i viden om målgruppen og denne særlige problematik og introducerer til Motivational Interviewing (MI), der kan være første skridt på vejen til en effektiv behandling. Temaet præsenterer også viden om kognitiv adfærdsterapi (CBT), hvor meget tyder på at forskellige terapiformer giver positive resultater for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Målgruppen for temaet er kommunale beslutningstagere, ledere og fagpersoner. 

Indsatser

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

CBT reducerer misbrug hos borgere i misbrugsbehandling og psykiske vanskeligheder hos borgere i psykiatrisk behandling. Der mangler fortsat kvalificerede effektstudier, der kan belyse effekten af CBT hos borgere med både psykiske vanskeligheder og misbrug.

Motivational Interviewing (MI)

Brugen af Motivational Interviewing (MI) øger fremmøde blandt borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, og kan på den måde være startskuddet til, at borgeren får effekt af sin behandling.
Baggrundsviden

Definition

Begrebet ’borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug’ beskriver målgruppens problemstillinger mere præcist end ’dobbeltdiagnosticerede’.

Målgruppen

Målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug dækker over en uensartet gruppe. Socialstyrelsen har i dette tema fokus på de mennesker, der er socialt udsatte.

Omfanget af mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Der findes ikke præcise tal på, hvor mange mennesker i Danmark, der har psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Dette skyldes bl.a. underdiagnosticering og mangelfuld registrering

Projekter i Socialstyrelsen om integrerede indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

To af Socialstyrelsens projekter omhandler integrerede indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Recovery hos borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Der er mange parallelle elementer, der fører til recovery for såvel mennesker med psykiske vanskeligheder som for mennesker med misbrug. Det er vigtigt, at den professionelle praksis er recovery-understøttende fx ved at medarbejderne inspirerer til håb og fremtidsoptimisme.

Nationale og internationale retningslinjer

Der er i gennem de seneste år udarbejdet en række nationale og internationale retningslinjer, der på forskellig vis anviser veje til at arbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.