Risikofaktorer

En del borgere i prostitution har både sociale og psykiske problemer. Borgere i gadeprostitution er særligt udsatte sammenlignet med borgere i andre prostitutionsformer.

Mogens Holm Sørensen & Heidi Jensen | Socialstyrelsen

En del borgere, der sælger sex, giver udtryk for, at de har et misbrug, er psykisk sårbare, har økonomiske vanskeligheder og begrænsede beskæftigelsesmuligheder mv. Problemerne kan bevirke, at den enkelte føler sig mere eller mindre ekskluderet fra samfundet (Kofod et al., 2011 & Henriksen et al., 2017).

Mange borgere i prostitution oplever stigmatisering. Stigmatisering kan være tæt forbundet med social udsathed og social eksklusion. Stigmatisering betyder, at personer, der sælger sex, ofte holder deres prostitution skjult for omverdenen. Det kan resultere i et såkaldt dobbeltliv (Kofod et al., 2011; Socialstyrelsen & SFI, 2011 & Henriksen et al., 2017).

Læs mere om stigma og dobbeltliv på Vidensportalen

Der er en tendens til, at borgere i gadeprostitution er særligt udsatte sammenlignet med borgere i andre prostitutionsformer. Flere borgere i gadeprostitution oplever symptomer på psykiske problemer, at have været udsat for vold og at have et misbrug (Kofod et al., 2011).

Psykisk sårbarhed

En del borgere med prostitutionserfaringer giver udtryk for, at de har psykiske problemer. Det drejer sig om fx:

  • Stress, PTSD eller angst 
  • Depression, mani- eller bipolar lidelse 
  • Søvnproblemer
  • Personlighedsforstyrrelse, herunder borderline
  • ADHD eller ADD (Kofod et al., 2011 & Henriksen et al., 2017).

Nogle modtager behandling for deres psykiske problemer. Samtidig har dele af målgruppen et misbrug af hash, heroin, amfetamin, kokain og/eller alkohol (Kofoed et al., 2011; Bjønness, 2011 & Henriksen et al., 2017).

Læs mere om målgruppen på Vidensportalen

Kilder

Bjønness, Jeanett (2011). Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel... : En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system.. København: Rådet for socialt udsatte.

Socialstyrelsen & SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2011). Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede. Odense: Socialstyrelsen.

Henriksen, Theresa et al. (2017). Exit Prostitution. Evaluering af CTI-forløb for borgere med prostitutionserfaring. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kofod, Jens Erik et al. (2011). Prostitution i Danmark. En kortlægning.. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.