Forside » Voksne » Prostitution » Indsatser » CTI-forløb til borgere med prostitutionserfaringer

Vidensgrundlag

CTI-forløb til borgere med prostitutionserfaringerI projektet Exit Prostitution, der blev gennemført i Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns kommuner, modtog borgere med prostitutionserfaring CTI-forløb. Borgere, der ønskede at forandre deres situation eller at komme ud af prostitution, opnåede forbedret trivsel, forbedret livssituation og nedsættelse af prostitutionsfrekvensen. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for CTI-indsatsen (mænd og kvinder over 18 med prostitutionserfaringer) er klart beskrevet og indeholder tydelig beskrivelse af behov og problematikker hos de borgere, som indsatsen er målrettet. Der er god viden om målgruppen, der har deltaget i metodeafprøvningsprojektet Exit Prostitution, hvor CTI-metoden blev afprøvet. Den eksisterende viden er dog primært baseret på projektets målgruppe, og det er usikkert hvor stor en del af den samlede målgruppe af borgere med prostitutionserfaringer, der har samme karakteristika. Man bør være opmærksom på, at der blandt borgere med prostitutionserfaringer kan være brug for andre indsatser. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
CTI-metoden er velbeskrevet og bygger på anerkendte faglige tilgange som empowerment og recovery. Det er tydeligt beskrevet, hvilke effekter og gevinster metoden tilstræber. Indsatsen bygger på en implicit forandringsteori, og indsatsens fremgangsmåde og aktiviteter er deltaljeret beskrevet. Metoden er tidsafgrænset og inddelt i tre faser, der er klart beskrevet med fokus på indhold og CTI-medarbejderens arbejde. Kernelementer er beskrevet ligesom det beskrives, hvordan der kan arbejdes med supervision for at sikre fidelitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
CTI-metoden er afprøvet i Danmark i forbindelse med projekt Exit Prostitution. Der foreligger en implementeringsguide udarbejdet af SFI på baggrund af implementeringserfaringer fra fire projektkommuner. Erfaringerne er dog opstået i en projektramme, hvor metoden skulle afprøves, men ikke nødvendigvis forankres. Andre erfaringer ville derfor kunne opstå, hvis der havde været fokus på forankring i den kommunale kontekst. Man bør være opmærksom på, at metoden kan anvendes overfor flere målgrupper i overgangssituationer samtidig i organisationen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
I forbindelse med projekt Exit Prostitution har SFI gennemført en evaluering af CTI til målgruppen, der er baseret på bl.a. kvantitative og kvalitative data for borgere. Volumen og rækkevidden på evalueringen er relativt begrænset både i forhold til antal borgere (under 150 borgere), manglende kontrolgruppe og tidsperspektivet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om økonomi eller oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af CTI til målgruppen i den systematiske litteratursøgning. Metoden er ikke i drift i kommuner i Danmark. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.