Forside » Voksne » Peerstøtte » Indsatser » LÆR AT TACKLE

Vidensgrundlag

LÆR AT TACKLELÆR AT TACKLE er et peerbaseret mestringsprogram, der retter sig mod en række forskellige målgrupper. Kurserne skal lære deltagerne at mestre hverdagen med en langvarig eller kronisk sygdom.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
LÆR AT TACKLE er målrettet en række forskellige målgrupper, og der bliver løbende udviklet og afprøvet kurser til flere nye målgrupper. Målgruppen omfatter voksne borgere/personer over 18 år med langvarig/kronisk sygdom eller symptomer, borgere med symptomer på angst og/eller depression, borgere med langvarige/kroniske smerter, borgere med langvarig sygdom som er sygemeldt eller i et langvarigt beskæftigelsesforløb og pårørende til mennesker med langvarig sygdom/funktionsnedsættelser. LÆR AT TACKLE angst og depression for unge er målrettet unge i alderen 15-25 år. Metoden beskriver relevante principper og processer for samspil og inddragelse af borgeren og forudsætter, at borgeren vil indgå i en gruppe samt er i stand til at modtage og bearbejde information. Kurserne er ikke diagnosespecifikke og er åbne for personer med langvarig sygdom eller selvoplevede symptomer. Der er ikke støtteredskaber til at identificere målgruppen. Af denne grund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
LÆR AT TACKLE er manualbaserede mestringsprogrammer baseret på kognitiv udviklingspsykologi. Programmet har til formål at supplere den primære behandling eller rådgivning, som borgeren modtager. Omdrejningspunktet er self-efficacy, som omfatter den enkeltes tro på egne evner til at sætte sig mål og identificere og udføre de handlinger, der kan føre til målopfyldelse. Anvendelse af metoden forudsætter specifikke uddannelses- og kompetencekrav, bl.a. er det et krav, at man som instruktør har modtaget et 4-dages instruktørkursus. LÆR AT TACKLE-kurserne er baseret på peerstøtte, og undervisningen ledes af to certificerede instruktører, hvoraf mindst én, og typisk begge to, selv har eller har haft langvarig sygdom eller symptomer. Metoden monitoreres løbende lokalt og nationalt gennem evalueringer af de afholdte kurser. Metodens forløb, aktiviteter og organisering af den borgerrettede indsats er tydeligt beskrevet i undervisningsmanualer. Af denne grund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
LÆR AT TACKLE-kurserne er bredt implementeret i Danmark. Siden 2006 har mere end 20.000 danskere deltaget i et eller flere LÆR AT TACKLE-kurser, og kurserne udbydes i 2 ud af 3 danske kommuner. Der er evalueringer, der beskriver erfaringerne med implementering af kurserne i en dansk kontekst. Som en del af konceptet er der i hver organisation en koordinator, der har modtaget undervisning i bl.a. rekruttering. Koordinatoren sikrer opbakning i sin organisation, samarbejde med instruktører og evaluering. Komiteen for Sundhedsoplysning har udarbejdet en række redskaber, der understøtter implementeringen af kurserne, og som koordinatorer og instruktører kan bruge i deres arbejde. Af denne grund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Flere danske og internationale evalueringer af LÆR AT TACKLE-kurserne, herunder RCT-studier, viser, at kurserne har positive effekter. Sundhedsstyrelsen vurderer desuden, at der er god sammenhæng mellem metodens teori og pædagogik. Vidensgrundlaget er bedst underbygget i forhold til kurserne rettet mod kronisk sygdom samt angst og depression og ikke lige så underbygget i forhold til nytilkomne målgrupper. Kurserne bygger dog på de samme principper uanset målgruppe. Komiteen for Sundhedsoplysning indsamler desuden løbende data fra alle kursister og udgiver årligt nationale rapporter for hver af kurserne. Her kan man for hvert år bl.a. se kursisternes tilfredshed med de enkelte kurser. Af denne grund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
De forventede udgifter for kommuner/regioner er 1.060 kr. pr. borger, som deltager i et LÆR AT TACKLE-kursus. På baggrund af den systematiske litteratursøgning foretaget i 2017 er der ikke fremkommet viden, der sammenligner økonomiske estimater med andre indsatser med samme effektmål. Af denne grund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren B.