Forside » Voksne » Peerstøtte » Indsatser

Indsatser

LÆR AT TACKLE
LÆR AT TACKLE er et peerbaseret mestringsprogram, der retter sig mod en række forskellige målgrupper. Kurserne skal lære deltagerne at mestre hverdagen med en langvarig eller kronisk sygdom.
Wellness Recovery Action Planning (WRAP)
WRAP er et peer-baseret gruppeforløb, som munder ud i en individuel handlingsplan for hver deltager. Forløbet har fokus på recovery og den enkeltes personlige trivsel.