Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet peerstøtte. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen som fremgår af listen er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste fremkommet af søgningen i 2018 og opdateret marts 2020 (pdf)