Omfang

Det præcise omfang af borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov kendes ikke, men estimater fra undersøgelser af lignende målgrupper indikerer, at det kan dreje sig om ca. 32-40.000 borgere.

Nina Hannemann | Socialstyrelsen

Målgruppens omfang er vanskeligt at opgøre præcist. Det hænger bl.a. sammen med, at borgernes kontakt til det offentlige registreres sektoropdelt, og at information om de ydelser og indsatser, som borgerne modtager, ikke deles på tværs af sektorer. Derudover er det ikke muligt at opgøre alle patientkontakter relateret til psykiske vanskeligheder i praksissektoren og særligt i almen praksis, hvor årsagen til henvendelsen ikke fremgår (Sundheds- og Ældreministeriet, 2018).

Det præcise omfang af borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov kendes ikke, men estimater fra to undersøgelser af lignende målgrupper indikerer, at det kan dreje sig om ca. 32-40.000 borgere. Undersøgelsernes resultater beskrives kortfattet nedenfor (Socialpolitisk Redegørelse, 2018; Benjaminsen et al., 2018). 

Socialpolitisk Redegørelse (2018) anslår, at der er omkring 32.0000 borgere, der modtager indsatser efter serviceloven som følge af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Borgere, der modtager ydelser efter andre lovgivninger, medtages ikke i opgørelsen. 

Undersøgelsen Socialt udsattes brug af velfærdssystemet anslår, at gruppen af borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov udgør omkring 40.000 personer (Benjaminsen et al., 2018). 

Undersøgelsen inkluderer alle indsatser og ydelser, som målgruppen modtager på tværs af lovgivninger og sektorer. Undersøgelsen omfatter derfor borgere, der har komplekse støttebehov på tværs af sektorer, modsat Socialpolitisk Redegørelse. Undersøgelsen opdeler socialt udsatte i otte delgrupper. Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov vurderes i undersøgelsen at omfatte delgrupperne 

  • psykisk lidelse med misbrug
  • psykisk lidelse med misbrug og kompleksitet (Benjaminsen et al., 2018).

Et opmærksomhedspunkt er, at undersøgelsen både medtager borgere, som har psykiske vanskeligheder og et misbrug. Det er til forskel fra temaets målgruppe, som ikke nødvendigvis har et misbrug (Benjaminsen et al., 2018).  

Undersøgelserne bidrager med et bud på målgruppens omfang, men der er behov for mere viden for at kunne kortlægge målgruppens præcise omfang. 

Læs mere om borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug i Vidensportalens tema

Kilder

Benjaminsen, L. et al. (2018). Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet: Samfundsøkonomiske aspekter. Kbh.: VIVE.

Børne- og Socialministeriet (2018).  Socialpolitisk Redegørelse.  Kbh.: Børne- og Socialministeriet.

Sundheds- og Ældreministeriet (2018). Indblik i psykiatrien og sociale indsatser: Analyse. Kbh.: Sundheds- og Ældreministeriet.

Senest opdateret 02-07-2020