Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Ensomhed.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Ensomhed. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt, nordisk og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema, her.

Læs litteraturlisten for temaet Ensomhed her

Senest opdateret 04-07-2022