Ensomhed

En kortvarig følelse af ensomhed er en normal del af livet, men når følelsen bliver langvarig og opleves intenst, kan den få negative konsekvenser for det fysiske og mentale helbred.

Ensomheden har været stigende i de senere år. I 2017 viste 8,3 pct. af den danske befolkning over 16 år tegn på svær ensomhed, mens det i 2021 gjaldt for 12,4 pct. Ensomhed kan ramme alle uanset alder og befolkningsgruppe, men nogle befolkningsgrupper er i større risiko for at føle sig ensomme end andre. Fx er særligt unge og ældre i risiko for at opleve ensomhed.

Med temaet om ensomhed ønsker Socialstyrelsen at udbrede viden, der kan understøtte kommunernes indsats mod ensomhed i et samarbejde på tværs af fagområder og sektorer.

Baggrundsviden

Definition af ensomhed

Følelsen af ensomhed skal forstås i sammenhæng med menneskers behov for at knytte bånd til andre, indgå i fællesskaber og høre til. Ensomhed er en subjektiv følelse, der kan opstå for alle.

Ensomhedens omfang

Omtrent én ud af otte danskere viser tegn på svær ensomhed. Data indikerer, at ensomhed har været et stigende problem i befolkningen i en længere årrække.

Måling af ensomhed

Det er vanskeligt at estimere omfanget af mennesker, som oplever ensomhed. Det kan skyldes, at ensomhed opleves som tabubelagt, og at det derfor kan være svært at fortælle om ensomhed til andre.

Ensomhedens risikofaktorer

Ensomhed kan ramme alle, uanset alder og befolkningsgruppe. Der er dog nogle befolkningsgrupper, som er i større risiko for at opleve ensomhed end andre.

Ensomhedens følgevirkninger

Den kortvarige følelse af ensomhed er en normal del af livet, men når følelsen bliver langvarig og opleves intenst, kan den få negative konsekvenser for det fysiske og mentale helbred.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Ensomhed.