Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Ensomhed

En kortvarig følelse af ensomhed er en normal del af livet, men når følelsen bliver langvarig og opleves intenst, kan den få negative konsekvenser for det fysiske og mentale helbred.

Ensomheden har været stigende i de senere år. I 2017 viste 8,3 pct. af den danske befolkning over 16 år tegn på svær ensomhed, mens det i 2021 gjaldt for 12,4 pct. Ensomhed kan ramme alle uanset alder og befolkningsgruppe, men nogle befolkningsgrupper er i større risiko for at føle sig ensomme end andre. Fx er særligt unge og ældre i risiko for at opleve ensomhed.

Med temaet om ensomhed ønsker Socialstyrelsen at udbrede viden, der kan understøtte kommunernes indsats mod ensomhed i et samarbejde på tværs af fagområder og sektorer.

Baggrundsviden

Definition af ensomhed

Følelsen af ensomhed skal forstås i sammenhæng med menneskers behov for at knytte bånd til andre, indgå i fællesskaber og høre til. Ensomhed er en subjektiv følelse, der kan opstå for alle.

Ensomhedens omfang

Omtrent én ud af otte danskere viser tegn på svær ensomhed. Data indikerer, at ensomhed har været et stigende problem i befolkningen i en længere årrække.

Måling af ensomhed

Det er vanskeligt at estimere omfanget af mennesker, som oplever ensomhed. Det kan skyldes, at ensomhed opleves som tabubelagt, og at det derfor kan være svært at fortælle om ensomhed til andre.

Ensomhedens risikofaktorer

Ensomhed kan ramme alle, uanset alder og befolkningsgruppe. Der er dog nogle befolkningsgrupper, som er i større risiko for at opleve ensomhed end andre.

Ensomhedens følgevirkninger

Den kortvarige følelse af ensomhed er en normal del af livet, men når følelsen bliver langvarig og opleves intenst, kan den få negative konsekvenser for det fysiske og mentale helbred.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Ensomhed.