Forside » Voksne » Mennesker med stofmisbrug

Mennesker med stofmisbrug

Dette tema giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med stofmisbrug og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet med temaet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

stofmisbrug billedeMennesker med stofmisbrug er en belastet gruppe, som kræver en koordineret indsats. I notatet præsenteres aktuel viden om sociale indsatser, der har dokumenteret effekt på deltagernes stof-forbrug og/eller psykiske velbefindende.

Langtidseffekten af stofmisbrugsbehandling er lav, hvis der ikke ydes en opfølgende indsats. Derfor præsenterer notatet også en række indsatser, som i internationale undersøgelser har vist sig at kunne forebygge tilbagefald.

Læs hele vidensnotatet om mennesker med stofmisbrug 

Publiceret: 18.11.2015. Sidst opdateret: 18.11.2015