Forside » Voksne » Mennesker med psykiske vanskeligheder

Mennesker med psykiske vanskeligheder

Aktuel viden om recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder og om sociale indsatser, der kan understøtte recoveryprocessen.


psykiske vanskeligheder Vi præsenterer her den aktuelle viden om recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder og om
sociale indsatser, der kan understøtte recoveryprocessen. Formålet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Forskningen viser, at recovery er en personlig proces, der sker i hverdagslivet. Den sociale indsats er kun er et af flere mulige virkningsfulde elementer i det enkelte menneskes recoveryproces. I Socialstyrelsens vidensnotat om psykiske vanskeligheder præsenteres viden om, hvilke principper og metoder i den sociale indsats, der kan understøtte recovery.

Læs hele vidensnotatet om mennesker med psykiske vanskeligheder 

Publiceret: 18.11.2015. Sidst opdateret: 18.11.2015