Forside » Voksne » Mennesker der prostituerer sig

Mennesker, der prostituerer sig

Dette tema giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker, der prostituerer sig. Formålet med notatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Mennesker der prostituerer sigProstitution anses for at være et socialt problem i Danmark. Men det er ikke alle, der prostituerer sig, der har sociale problemer. Den del af målgruppen, der har sociale problemer, oplever sig ofte socialt ekskluderede pga. stigmatiseringen af mennesker, der prostituerer sig. Samtidig oplever de at være afhængige af indtægterne fra prostitution. Der er ikke gennemført effektmålinger af sociale indsatser til målgruppen i Danmark. Satspuljeprojektet Exit Prostitution, der igangsættes i 2013 i København, Odense, Århus og Aalborg, vil være det første tilbud, der vil kunne dokumentere en systematisk indsats over for målgruppen.

Læs hele vidensnotatet om mennesker, der prostituerer sig 

Publiceret: 18.11.2015. Sidst opdateret: 05.12.2016