Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Unge og voksne i hjemløshed. Litteraturlisten indeholder den viden, som er blevet fremsøgt nationalt og internationalt. Kun den del af litteraturen, som er vurderet relevant for temaet er listet i litteraturoversigten for temaet Unge og voksne i hjemløshed. Den anvendte litteratur er udvalgt på baggrund af kvalitet og relevans.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturliste fremkommet af søgning i 2016 og opdateret i 2018

Publiceret: 01.12.2016. Sidst opdateret: 30.04.2019