Omfang

I 2016 blev ca. 1 pct. af alle levendefødte børn i Danmark født af en kvinde på under 20 år, mens ca. 17 pct. af alle levendefødte børn blev født af en kvinde på under 26 år. Andelen af børn født af teenagemødre er generelt faldende i Danmark. Der er dog stor forskel på fordelingen af børn af unge mødre i landets kommuner.

Anne Lei Jacobsen | Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er ikke bekendt med, at der findes nogen skarp generel aldersmæssig definition af at være ung forælder og dermed heller ikke en definition af at være barn af unge forældre.

Forskning på området refererer ofte til teenageforældre på op til ca. 20 år ved fødselstidspunktet og unge forældre på op til ca. 26 år ved fødselstidspunktet (Mikkelsen et al., 2016; McGrath et al., 2014; Fagan et al., 2013; Jacobsen, 2010). Det følgende beskriver omfanget af børn af unge forældre i Danmark ud fra disse to aldersmæssige definitioner.

Andelen af børn af unge forældre i Danmark

I 2016 blev 10.280 levendefødte børn født af mødre i alderen 12-25 år, hvilket svarer til ca. 17 pct. af alle levendefødte børn det år. Heraf blev 602 levendefødte børn født af teenagemødre (12-19 år), svarende til ca. 1 pct. af alle levendefødte børn i 2016 (Danmarks Statistik, 2017). For mødre over såvel som under 25 år i 2016 gælder, at knap 75 pct. har dansk baggrund (Danmarks Statistik, 2017).

Generelt fald i andelen af unge mødre i Danmark

I 2006 var andelen af levendefødte børn født af teenagemødre 1,4 pct., og der har dermed været en faldende tendens i perioden 2006 til 2016 (Danmarks Statistik, 2017). Andelen af børn født af unge mødre er generelt faldet betydeligt i Danmark. I perioden 1973-1977 blev ca. 32 pct. af alle levendefødte børn født af kvinder i alderen 12-25 år, mens det samme gjaldt for kun ca. 17 pct. af alle levendefødte børn født i perioden 2011-2016 (Danmarks Statistik 2017).

Fordelingen af børn af unge forældre i landets kommuner

Der er stor forskel på fordelingen af børn af unge mødre i landets kommuner. Halsnæs og Samsø Kommuner var i 2016 de kommuner, som havde den største andel af nyfødte børn af unge mødre. Her var ca. 4 pct. af alle levendefødte børn født af kvinder på under 20 år (Danmarks Statistik, 2017). I Glostrup og Hørsholm Kommuner blev der ikke født nogen børn af kvinder under 20 år i 2016. Socialstyrelsen er ikke bekendt med litteratur, som forklarer, hvad spredningen skyldes.

Kilder:

Danmarks Statistik (2017). Statistikbanken. Sidst besøgt den 13. december 2017

Fagan, Jay et al. (2013). Explaining the association between adolescent parenting and preschool readiness: A risk perspective. Journal of Community Psychology, Vol. 6, 692-708 (2013).

Jacobsen, Rasmus H. (2010). Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre. Centre for Economic and Business Research, Copenhagen Business School.

McGrath, John J. et al. (2014). A comprehensive Assessment of Parental Age and Psychiatric Disorders. Jama Psychiatry 2014;71(3):301-209.

Mikkelsen, Susanne Hvolgaard et al. (2016). Parental age and attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). International Journal of Epidemiology, 1-2.

Publiceret: 21.12.2017. Sidst opdateret: 20.09.2019