Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Børn af unge forældre. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen som fremgår af listen er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne.

Publiceret: 21.12.2017. Sidst opdateret: 21.12.2017