Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Børn af unge forældre.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet forebyggelse og tidlig indsats. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her. 

Den samlede litteraturliste for temaet Børn af unge forældre

Publiceret: 14.08.2019. Sidst opdateret: 13.02.2020