Indsatser

Familiens Hus
Familiens Hus er en helhedsorienteret indsats målrettet alle gravide og mødre under 26 år. Indsatsen har bl.a. til formål at styrke kvindernes forældreevne og mulighed for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Indsatsen er udviklet i Danmark, og afprøvet og evalueret i to danske kommuner med positive resultater.
MTB: Minding the Baby
Minding the Baby (MTB) er et støtteprogram for unge socialt udsatte førstegangsgravide. Programmet har til formål at understøtte udvikling af forældreevne, herunder evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov.