Definition

Børn af unge forældre er i temaet defineret og afgrænset som børn i alderen minus 9 mdr. til 18 år, hvor forældrene havde en ung alder ved fødselstidspunktet. Temaets artikler refererer til de forskellige aldersmæssige definitioner af unge forældre, som forskning på området anvender.

Anne Lei Jacobsen | Socialstyrelsen

Målgruppen af børn af unge forældre er her defineret ved at være op til 18 år. Endnu ufødte børn medtages fra undfangelsestidspunktet i definitionen. Målgruppen er desuden karakteriseret ved at have forældre, som havde en ung alder ved barnets fødselstidspunkt.

Forskellige aldersmæssige definitioner af unge forældre

Socialstyrelsen er ikke bekendt med, at der findes nogen skarp generel aldersmæssig definition af at være ung forælder og dermed heller ikke en definition af at være barn af unge forældre.

Forskning på området refererer ofte til teenageforældre på op til ca. 20 år ved fødselstidspunktet og unge forældre på op til ca. 26 år ved fødselstidspunktet (Mikkelsen et al., 2016; McGrath et al., 2014; Fagan et al., 2013; Jacobsen 2010).

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i Danmark i perioden 2009-2016 ligger på omkring 29 år, mens den for samtlige fødende kvinder i Danmark er ca. 31 år (Danmarks Statistik, 2017). Gennemsnitsalderen for fædre som bliver forældre første gang er ca. 31 år. For alle fædre er gennemsnitsalderen ca. 33 år (Danmarks Statistik, 2017).

Temaets afgrænsning

Temaet formidler centrale aspekter med betydning for trivsel og udvikling hos børn af unge forældre, herunder viden om unge forældre.

Temaets artikler refererer til de forskellige aldersmæssige definitioner af unge forældre, som forskningen på området anvender.

Kilder:                                                           

Danmarks Statistik (2017). Statistikbanken. Sidst besøgt den 13.12.2017.   

Fagan, Jay et al. (2013). Explaining the association between adolescent parenting and preschool readiness: A risk perspective. Journal of Community Psychology, Vol. 6, 692-708 (2013).

Jacobsen, Rasmus H. (2010). Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre. Centre for Economic and Business Research, Copenhagen Business School. September 2010.

McGrath, John J. et al. (2014). A comprehensive Assessment of Parental Age and Psychiatric Disorders. Jama Psychiatry 2014; 71(3):301-209.

Mikkelsen, Susanne Hvolgaard et al. (2016). Parental age and attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). International Journal of Epidemiology, 1-2.

Publiceret: 21.12.2017. Sidst opdateret: 10.09.2019