Litteraturliste

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk national og international litteratursøgning, der er vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturlisten indeholder udelukkende litteratur, der er anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema.

Litteraturliste for temaet om ungdomskriminalitet

Publiceret: 10.04.2019. Sidst opdateret: 20.09.2019