Forside » Børn & unge » Ungdomskriminalitet » Indsatser » Processuelle netværksmøder

Vidensgrundlag

Processuelle netværksmøderProcessuelle netværksmøder har til formål at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge. En evaluering viser, at metoden blandt andet forbedrer samarbejdet mellem familier og fagpersoner. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for processuelle netværksmøder er velbeskrevet, og der er inklusionskriterier i forhold til alder og omfanget af problemstillinger. Der findes dog ikke særlige redskaber til at definere målgruppen, og visitationen sker udelukkende på baggrund af sagsbehandlerens faglige skøn. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Processuelle netværksmøder bygger som metode på en forandringsteori med teoretisk udgangspunkt i systemteori. Der er udviklet en manual for metoden til tovholder for implementering af metoden og en værktøjskasse til mødelederen, som er tovholder for det processuelle netværksmøde. Der mangler en specifik beskrivelse af, hvordan organiseringen af indsatsen bør være, ligesom der heller ikke er standarder for systematisk opfølgning på metodens implementering og resultater. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der er udarbejdet en implementeringsevaluering af processuelle netværksmøder i samarbejde med metodeudvikleren. Der er foretaget en række kvalitative interviews med både mødeledere, projektledere og deltagere, som har resulteret i en handlingsmodel for indsatsen. Der er dog ikke udviklet konkrete redskaber for implementeringen af processuelle netværksmøder, og der er ej heller udviklet retningslinjer for at sikre fidelitet i implementeringen. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan organiseringen af indsatsen bør være. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der er i forbindelse med udviklings- og implementeringsprojektet vedr. processuelle netværksmøder foretaget en resultatopfølgning, som udelukkende består af en eftermåling. Kun få familier er inddraget i evalueringen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Socialstyrelsen har i 2015 foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen, som er opdateret i 2018. Der er i den forbindelse foretaget følsomhedsanalyser, som tager højde for ændringer i antal driftsår, medarbejdernes lønniveau, antal fagpersoner, der deltager i netværksmøderne og gennemførte forløb pr. år. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.