Omfang

Det anslås, at 2-4 pct. af alle børn i Danmark har en adfærdsforstyrrelse i form af et gentagent og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Udadreagerende adfærd forekommer hyppigere i byen og i økonomisk dårligere stillede familier, og bliver ofte mere synlig og alvorlig med alderen.

Natascha Hjortebjerg | Socialstyrelsen

Der findes ingen nyere kortlægninger af omfanget af børn og unge med udadreagerende adfærd i Danmark. Lægehåndbogen (2013) anslår dog, at 2-4 pct. af alle børn har en adfærdsforstyrrelse i form af et gentagende og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Opgørelsen omfatter ikke børn med ADHD. Den Nationale ADHD-Handleplan, der er udarbejdet af Socialstyrelsen i 2013, anslår at diagnosen ADHD kan stilles hos 3-5 pct. af en børneårgang. Det anslås endvidere i ADHD-Handleplanen, at en mindre del af børn og unge vil have ADHD/HKF i svær grad, formentlig svarende til 0,5-2 pct. af en børneårgang afhængig af diagnosekriterierne (Socialstyrelsen, 2013).

I Lægehåndbogen (2013) fremgår det, at adfærdsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd, forekommer hyppigere i byen og i økonomisk dårligere stillede familier samt lige hyppigt i alle aldre. Problemadfærden bliver dog oftest mere synlig og alvorlig med alderen (Lægehåndbogen, 2013).

Forskellige epidemiologiske studier har forsøgt at estimere, hvor mange børn og unge der er i adfærdsvanskeligheder. Det er dog svært nøjagtigt at fastslå, hvilken udstrækning børn og unges adfærdsvanskeligheder har i et givent land, på grund af forskelle i, hvilke børn og unge, der undersøges og hvilke definitioner, der anvendes. Undersøgelserne sammenfatter, at mindst 10 pct. af alle børn og unge i Sverige har de adfærdsproblemer, der beskrives med diagnoserne ADHD, CD og ODD. Studierne viser også, at der er store variationer i forskellige befolkningsgrupper (Socialstyrelsen, 2010; BUP-föreningen, 2011).

En forskningsoversigt fra The Campbell Collaboration fra 2012 viser, at 5-10 pct. af børn mellem 5 og 15 år i Storbritannien og USA har klinisk signifikante adfærdsproblemer. Forskningsoversigten peger på, at der i de vestlige lande siden 1930’erne har været en støt stigning i sådanne problemer. Oversigten viser, at adfærdsproblemer er den mest almindelige grund til henvisning til psykologiske og psykiatriske tjenester i barndommen (Furlong et al., 2012).

Kilder

BUP-föreningen (2011). Barn och ungdomar som utmanar. Vårdprogram för bedömning och behandling vid trotssyndrom och uppförandestörning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri.

Furlong, Mairead et al. (2012). Behavioral and cognitive behavioral group-based parenting programs for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. Campbell Systematic Reviews, 2012:12. 

Lægehåndbogen (2013)

Socialstyrelsen i Sverige (2010). Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem.

Socialstyrelsen (2013). National ADHD-Handleplan – Pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område.

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 01.05.2017