Omfang

Ankestyrelsens nyeste nøgletal for udsatte børn og unge viser blandt andet, at de forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge har været stabilt stigende fra 2008 til 2010, men er faldet fra 2010 til 2011. De nyeste nøgletal viser også, at der ved udgangen af udgangen af 2013 var 11.614 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Det er et fald på 1.210 unge svarende til 9 pct. i forhold til 2010-niveauet

Omfanget af styring og sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet kan ikke opgøres entydigt. Men der er forskellige opgørelser, som kan give en indikation heraf.

En indikator er, hvor mange underretninger om udsatte børn og unge kommunerne modtager og skal behandle. Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse, der bl.a. indeholder en opgørelse over de seneste års udvikling i antal underretninger modtaget i kommunerne. Opgørelsen fra de 70 kommuner der indgår i undersøgelsen både i 2010 og 2011, viser, at det samlede antal underretninger er 30.207 i 2010 og 36.520 i 2011. Det skal bemærkes, at oplysningerne fra nogle af kommunerne er baseret på et skøn, samt at kommunerne har forskellig registreringspraksis (Ankestyrelsen, 2013).

Ankestyrelsen nyeste nøgletal for udsatte børn og unge viser blandt andet, at der i 2011 var 14.543 forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge og 32.357 familierettede forebyggende foranstaltninger. De forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge har været stabilt stigende fra 2008 til 2010, men er faldet fra 2010 til 2011. Der er endnu ikke offentliggjort data for 2012 og 2013.

De nyeste nøgletal viser også, at der ved udgangen af udgangen af 2013 var 11.614 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Det er et fald på 1.210 unge svarende til 9 pct. i forhold til 2010-niveauet (Ankestyrelsen, 2014).

Kilder

Ankestyrelsen (2013). Underretninger om børn og unge - kommunernes gode erfaringer

Ankestyrelsen (2014). Nøgletal - Udsatte børn og unge 

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 23.05.2018