Målgruppe

Temaets direkte målgruppe er alle de aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre en effektiv styring af området og en høj kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Det drejer sig på det overordnede niveau om politikere og forvaltningsledelsen i kommunerne, og om de faglige ledere og myndighedssagsbehandlere.

Temaets direkte målgruppe er alle de aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre en effektiv styring af området og en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det drejer sig, på det overordnede niveau, om politikere og forvaltningsledelsen i kommunerne, og om de faglige ledere og myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Temaets indirekte målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier, der modtager sociale foranstaltninger i form af forebyggende indsatser, eller anbringelse i henhold til Servicelovens kapitel 11. Det gælder både børn og unge med behov for særlig støtte og børn og unge, med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Den indirekte målgruppe indbefatter også børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier, der udviser tegn på mistrivsel, eller som er i risiko for at udvikle problemer, der medfører et behov for særlig støtte efter Servicelovens § 11.

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 20.08.2019