Definition

Styring og sagsbehandling er i temaet defineret og afgrænset som sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn), og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og tilsynet med barnet (det personrettede tilsyn).

Definition

Styring og sagsbehandling er her defineret og afgrænset som sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn), og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og tilsynet med barnet (det personrettede tilsyn).

Afgrænsning

Temaet er afgrænset til den kommunale myndigheds opgaver og ansvar i forbindelse med styring og sagsbehandling indenfor Servicelovens kapitel 11 om børn og unge, med behov for særlig støtte, samt kommunens forebyggende arbejde over for børn og unge med behov for særlig støtte efter Servicelovens § 11.

Publiceret: 20.11.2013. Sidst opdateret: 19.12.2014