Indsatser

Mentaliseringsbaseret terapi

Mentaliseringsbaseret terapi er en terapiform, der har til formål at øge individets mentaliseringsevne, dvs. evne til at kunne forstå egne og andres udtalelser og adfærd som meningsfulde. Terapiformen er oprindeligt udviklet til voksne, men den findes også i en udgave til børn og unge under 18 år.

Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk Adfærdsterapi er en intensiv behandlingsform, der har til formål at støtte en klient med at regulere ekstreme følelser, som kan resultere i selvskadende adfærd. Terapiformen indebærer både individuelle sessioner og gruppesessioner.