Forside » Børn & unge » Unge med selvskadende adfærd

Unge med selvskadende adfærd

Unge med selvskadende adfærd
Unge med selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd er defineret som adfærd, hvor en person intentionelt påfører sig selv psykisk eller fysisk skade. Der eksisterer forskellige former for selvskadende adfærd, idet den både kan være direkte, indirekte, suicidal og ikke-suicidal. Nærværende tema har fokus på direkte og ikke-suicidal selvskade.

Den første selvskadende adfærd opstår ofte i forbindelse med pubertetens begyndelse. Dansk forskning viser bl.a., at langt størstedelen af selvskadende 25årige er kvinder, og at personer, der har været udsat for traumatiske oplevelser i barndommen, er i højere risiko for at udvikle selvskadende adfærd. Årsagerne til selvskadende adfærd hos børn og unge er forskelligartede, men ofte anvendes den selvskadende adfærd som en mestringsstrategi til at regulere følelser og dermed opnå en midlertidig lindring.

I dette tema kan du læse artikler om indsatser til at hjælpe børn og unge med selvskadende adfærd. Derudover kan du bl.a. få viden om omfanget af selvskadende adfærd samt risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Indsatser

Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk Adfærdsterapi er en intensiv behandlingsform, der har til formål at støtte en klient med at regulere ekstreme følelser, som kan resultere i selvskadende adfærd. Terapiformen indebærer både individuelle sessioner og gruppesessioner.

Mentaliseringsbaseret terapi

Mentaliseringsbaseret terapi er en terapiform, der har til formål at øge individets mentaliseringsevne, dvs. evne til at kunne fortolke egne og andres udtalelser og adfærd som meningsfulde på baggrund af indre mentale tilstande såsom følelser, behov, ønsker, intentioner og tanker. Terapiformen er oprindeligt udviklet til voksne, men den findes også i en udgave til børn og unge under 18 år.
Baggrundsviden

Definition

Selvskadende adfærd er adfærd, hvor en person intentionelt påfører sig selv fysisk eller psykisk skade.

Målgruppe

Målgruppen af børn og unge, med ikke-suicidal selvskade, er ofte karakteriseret med et komplekst og sammensat billede af vanskeligheder. Årsagerne til, at børn og unge skader sig selv, er derfor forskelligartede, men der findes dog visse karakteristika, der går igen.

Omfang

Forskningen peger på, at selvskadende adfærd er et voksende problem blandt unge samt at forekomsten af selvskade er højere for unge end for andre grupper.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Faktorer, som omsorgssvigt, mistrivsel, seksuelle overgreb og mobning, kan øge risikoen for, at et barn eller en ung udvikler selvskadende adfærd.

Aktører, ansvar og roller

Hvilke aktører, der bidrager til forløb for børn og unge med selvskadende adfærd, afhænger i høj grad af, hvorvidt der er tale om alment forebyggende, foregribende eller indgribende indsatser.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Unge med selvskadende adfærd.