Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Seksuelle overgreb. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen som fremgår af listen er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om hvordan vi udvælger viden og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturlisten fremkommet af den oprindelige søgning i 2012

Litteraturliste fremkommet af opdatering i 2015


Publiceret: 05.11.2013. Sidst opdateret: 25.01.2018