Forside » Børn & unge » Seksuelle overgreb » Indsatser » SPILLERUM: Undervisningsmateriale til forebyggelse af overgreb på børn og unge

Vidensgrundlag

SPILLERUM: Undervisningsmateriale til forebyggelse af overgreb på børn og ungeSPILLERUM er et undervisningsmateriale, som har til formål at støtte børn og unge i at skelne mellem forskellige følelser. Materialet skal udvikle børnenes og de unges empati og lære dem at genkende egne og andres grænser i forskellige situationer – at give udtryk for disse grænser og respektere andres. Den strukturerede pædagogiske dialog, som SPILLERUM lægger op til skal ruste børn og unge til at skelne mellem omsorg og overgreb og til at udtrykke sig i relation til andre. SPILLERUM er baseret på genkendelige billeder fra hverdagen og sætter fokus på lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for materialet SPILLERUM er bred, og materialet er oprindeligt udviklet til børn og unge anbragt udenfor hjemmet samt børn og unge med funktionsnedsættelser. Der er udviklet tre differentierede udgaver af materialet, som er tilpasset de forskellige alderstrin/udviklingstrin i målgruppen. Der er ikke defineret klare eksklusionskriterier og inklusionskriterier. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Materialet SPILLERUM er udviklet på baggrund af både kvalitative og kvantitative undersøgelser og er afprøvet i to forskellige pilotudgaver. Udviklingen af materialet er teoretisk funderet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
For at rekvirere materialet SPILLERUM skal man deltage i et todageskursus kursus, som er udviklet sammen med materialet. Det betyder, at alle, der anvender materialet har fået en grundig indføring i baggrunden for udviklingen af materialet og i selve anvendelsen af det. Efter den første del af kurset skal materialet afprøves i praksis i den enkeltes arbejdsmæssige kontekst. Det betyder, at der er mulighed for at få konkret implementeringsstøtte og for at vende de erfaringer, man gør sig i anvendelsen af materialet. På den baggrund deles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger ingen resultatdokumentation af hverken anvendelsen af materialet SPILLERUM eller effekten af materialets formål. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren D.
Økonomi
Der foreligger ingen økonomiske analyser af anvendelsen af materialet SPILLERUM. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.