Forside » Børn & unge » Plejefamilier » Litteratur

Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet plejefamilier. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturliste fremkommet af den oprindelige søgning i 2012

Litteraturliste fremkommet af opdatering i 2015

Publiceret: 13.11.2013. Sidst opdateret: 07.03.2019