Forside » Børn & unge » Plejefamilier » Indsatser » Kommunale og specialiserede plejefamilier til børn og unge med særlige behov

Vidensgrundlag

Kommunale og specialiserede plejefamilier til børn og unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov kan ikke altid rummes i almindelige plejefamilier. Flere kommuner benytter sig derfor af kommunale og specialiserede plejefamilier, der har kompetencer og faglige forudsætninger til at tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og omsorg.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for kommunale og specialiserede plejefamilier er bred, og der er ikke opstillet specifikke inklusions- og eksklusionskriterier – udover, at barnet skal have udviklingspotentiale og skal kunne have udbytte af at være i en familie. Der eksisterer viden om målgruppens problemstillinger samt viden om, hvordan man rekrutterer plejefamilier, men scoringen i vidensdeklareringen bærer præg af, at der mangler en differentiering mellem de to forskellige plejefamilietyper. Kommunale og specialiserede plejefamilier er begge en foranstaltning efter servicelovens § 52. Plejefamilien som anbringelsessted godkendes efter servicelovens § 66. Der er i lovgivningen dog flydende grænser mellem familier, som er godkendt til at være en kommunal plejefamilie og familier, der er godkendt til at være en specialiseret plejefamilie. Kommunale og specialiserede plejefamilier er en ny plejefamilietype, hvilket afspejles i den litteratur, som eksklusivt har dette fokus. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Specialiserede og kommunale plejefamilier er velbeskrevet som anbringelsesform, men den iboende metode er ikke præcist defineret og kan variere fra kommune til kommune, ligesom omsorg for og pleje af barnet samt sikring af barnets udvikling og trivsel kan foregå på forskellig vis fra familie til familie. Der er solid viden om de krav, der stilles til plejefamilier i forhold til rekruttering, uddannelse og supervision og faste procedurer for gennemførelsen af dette. Der er en klar organisatorisk ansvarsfordeling, og der følges op på indsatsen gennem tilsyn. Indsatsen monitoreres via handleplanen, hvor der opstilles konkrete mål for det enkelte barn. Der er ikke formuleret en forandringsteori for metoden, men den bygger på såvel solide teoretiske antagelser som praktiske erfaringer. Det er en velbeskrevet anbringelsesform, men metoden er ikke præcist angivet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der er viden om erfaringer med at benytte kommunale og specialiserede plejefamilier i dansk kontekst, selvom det er en relativt ny indsats i Danmark. Der er en klar beskrivelse af den administrative organisering, og der er nogen viden om barrierer for implementering, som viser, at udfordringen er at rekruttere og godkende plejefamilier. Der findes to evalueringer fra Danmark om implementering samt et udviklingskatalog, som giver råd til fx netværkssupervision. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der er ingen sikker viden om effekten af kommunale og specialiserede plejefamilier - kun erfaringsopsamlinger foretaget på et spinkelt datagrundlag. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren D.
Økonomi
Der er ingen dokumenteret viden om de økonomiske forhold i forbindelse med kommunale og specialiserede plejefamilier, ligesom der hverken er viden om deres cost-benefit eller cost-effectiveness. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.