Forside » Børn & unge » Plejefamilier » Indsatser

Indsatser

KEEP – Keeping Foster Parents Trained and Supported

KEEP er et gruppebaseret forældretræningsprogram for plejefamilier, der sigter imod, at plejebarnets adfærdsproblemer håndteres hensigtsmæssigt, og at ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen undgås.

Netværksplejefamilier

En netværksplejefamilie er en plejefamilie, hvor barnet har en relation til familien. Studier viser blandede effekter af netværkspleje i forhold til almindelig familiepleje. Et økonomisk studie foretaget af Rambøll viser, at netværksanbringelser kan have en stor økonomisk gevinst.

Kommunale og specialiserede plejefamilier til børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov kan ikke altid rummes i almindelige plejefamilier. Flere kommuner benytter sig derfor af kommunale og specialiserede plejefamilier, der har kompetencer og faglige forudsætninger til at tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og omsorg.

Almindelige plejefamilier

I 2013 var 5.637 børn og unge mellem 0-17 år anbragt i almindelig familiepleje. Børn som anbringes i familiepleje har ofte en baggrund med fysiske overgreb, seksuelle overgreb eller omsorgssvigt.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon

TFCO er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der sigter mod at skabe en positiv forandring inden for alle områder af den unges liv: familiesamspil, skole/beskæftigelse, adfærd mv.