Forside » Børn & unge » Rusmiddelproblematikker » Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsen har en række igangværende initiativer med relevans for temaet Rusmiddelproblematikker. Et udvalg af dem er beskrevet herunder.

| Socialstyrelsen 

Metodeprogrammet  

I Metodeprogrammet afprøver 9 kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge. Målgruppen er unge i alderen 15-25 år og metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale (MI), som i dette projekt afprøves i en metodestringent og manualbaseret form. Endvidere udvikles og afprøves et koncept for opfølgningsbehandling med henblik på at fastholde positive behandlingsresultater og forebygge tilbagefald til stofmisbrug. Projektperioden er 2014-18. Center for Rusmiddelforskning evaluerer indsatsen.

Afprøvning af model for gruppebehandling til af misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer

I afprøvning af model for gruppebehandling afprøver 2 kommuner en model for gruppebehandling med udgangspunkt i København Kommunes Hash og Kokainprojekt. Målgruppen er borgere, der vurderes at kunne profitere af et gruppeforløb, herunder borgere med en mindre kompleks social situation og som fx er i uddannelse eller arbejde. Projektperioden er 2013-16. Center for Rusmiddelforskning evaluerer indsatsen.

Evaluering af forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer på ungdomsuddannelser

I forsøg med udgående indsatser afprøver 6 kommuner en udgående indsats med tilbud om gruppeforløb til unge på erhvervs- og produktionsskoler. Forløbet afholdes på uddannelsesinstitutionen. Projektperioden er 2012-16. Socialstyrelsen evaluerer indsatsen.

Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen udvikler nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling i samarbejde med repræsentanter fra væsentlige aktører på feltet. Retningslinjerne skal give kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling af stofmisbrugsbehandlingen. Retningslinjerne offentliggøres i 2015.

Udbredelse af misbrugsbehandlingsmodeller til unge

Med afsæt i bl.a. erfaringerne fra det netop afsluttede Projekt Misbrugsbehandling igangsættes i 2016 yderligere udbredelse af behandlingsmodeller til unge i alderen 15-25 år. De 3 modeller U-turn, U18-modellen og MST-SA (Multisystemisk Terapi – Substance Abuse) samt PAV (Projekt Andre Valg) skal understøtte en opkvalificering af kommunernes indsats overfor unge med rusmiddelproblematikker. Ansøgningspuljer og yderligere informationer offentliggøres primo 2016. Projektperioden er 2016-19.

Publiceret: 16.11.2015. Sidst opdateret: 16.11.2015