Omfang

Det estimeres, at 25 – 30.000 danskere i alderen 15-24 år har et interventionskrævende misbrug af stoffer og godt 32.000 i samme aldersgruppe har et interventionskrævende misbrug af alkohol.

Socialstyrelsen

Der findes ingen danske undersøgelser, som præcist viser, hvor mange unge under 18 år i Danmark, der har et problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler. Dog estimeres der i en rapport fra 2012 udviklet af Center for Rusmiddelforskning, at 25 – 30.000 danskere i alderen 15-24 år har et interventionskrævende misbrug af stoffer, og godt 32.000 i samme aldersgruppe har et interventionskrævende misbrug af alkohol. Desuden estimeres det, at mellem 6-8.000 unge under 18 år har et interventionskrævende misbrug af stoffer (Pedersen og Frederiksen 2012).

Hvor mange unge søger hjælp?

Center For Rusmiddelforskning (Pedersen og Frederiksen 2012) har i en spørgeskemaundersøgelse spurgt 2950 unge i alderen 15-24 år til brugen af rusmidler. Undersøgelsen viser, at 210, af de 2950 unge, som har besvaret spørgeskemaet, har et misbrug af alkohol og/eller stoffer. Undersøgelsen viser ligeledes, at 56 af de 210 har overvejet behandling, og 25 har modtaget behandling.  Undersøgelsen peger endvidere på, at unge oftere overvejer at søge hjælp for stofmisbrug end for alkoholmisbrug. Derudover indikerer undersøgelsen, at:

  • Unge fra brudte familier oftere overvejer at søge hjælp for deres misbrug end unge i kernefamilier.
  • Unge på erhvervsfaglige uddannelser oftere søger hjælp end unge i gymnasiet.
  • Unge som ikke har nogen forældre oftere søger hjælp for alkohol misbrug end unge, som bor med begge deres forældre.

Kilder

Pedersen, Mads Uffe og Frederiksen, Kirsten (2012): Unge der misbruger rusmidler – hvor mange, behov, behandling, stofforbrug eller behandling. Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet. 

Publiceret: 18.11.2013. Sidst opdateret: 20.11.2013