Indsatser

Internetbaserede interventioner overfor unge har samme effekt som tilsvarende korte face-to-face behandlingsindsatser

Det viser en systematisk forskningsoversigt, som har undersøgt effekten af en række internetbaserede interventioner overfor unge med et problematisk alkoholforbrug.

Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA)

Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA) er en metode, der er udviklet i USA, og er en videreudvikling af den evidensbaserede behandlingsindsats Multisystemisk Terapi (MST). MST-SA adskiller sig fra MST ved, at mindst 80 pct. af de unge, som er indskrevet, skal have et behandlingskrævende forbrug af rusmidler

Projekt Andre Valg

Ofte døjer unge, der er i varetægt på landets sikrede institutioner, ikke kun med at blive den kriminelle adfærd kvit, men også med misbrugsproblemer. Projekt Andre Valg (PAV) skal hjælpe de unge med at finde motivationen.

U-turn

U-turn er et helhedsorienteret tilbud, der er udviklet i Københavns Kommune til unge under 25 år, som har et problematisk forbrug af rusmidler.

U18

U-18 er Aarhus Kommunes ambulante misbrugsbehandling for unge. Modellen er et frivilligt tilbud til unge under 18 år, der har et misbrug af rusmidler, og benytter sig af kognitive, dynamiske og adfærdsterapeutiske metoder.